Zarząd Stowarzyszenia

 

Roman Czerniec  – Prezes

 

 

Urszula Mirosław  – wiceprezes

 

 

Kazimierz Kudła – sekretarz

 

 

Agnieszka Gąska  – członek zarządu

 

 

Tomasz Gomoła – członek Zarządu 

 

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Kowali Polskich 

Wojciechów 9

tel. 81 517 72 10 e-mail: kowale@kowale.com.pl