Spotkania Kowali
Ogólnopolskie Spotkania Kowali odbywają się w Wojciechowie od 1984 roku.
Od 1992 roku ich organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury. Jest to trzydniowa impreza, podczas której spotykają się najlepsi kowale artyści z całej Polski i z zagranicy.
Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony kowali artystów. Oprócz wielumistrzów z terenu naszego kraju, w imprezach brali również udział kowale z Białorusi, Węgier oraz Ukrainy. Byli to zarówno kowale prowadzący własne kuźnie jak i kowale którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia juz nie kują, lecz swoją wiedzę i doświadczenie mogą przekazać młodym.
Od 1992 r. Ogólnopolskie Spotkania Kowali odbywają się cyklicznie w lata parzyste. Są one doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zawarcia przyjaźni i wyrażenia problemów z jakimi spotyka się kowal artysta w codziennej pracy.
W czasach, kiedy kuźnie pełne są nowoczesnych urządzeń mają one też za zadanie podtrzymywanie tradycyjnych wzorów i technik kowalskich.

       Spotkania rozpoczyna Sympozjum podczas którego kowale uczestniczą w wykładach oraz w pokazach.  Stałym elementem wszystkich spotkań jest udział uczestników Spotkań w dwóch przygotowanych przez organizatorów konkursach: w konkursie kowalstwa artystycznego oraz w Konkursie o Nagrodę Kowali Polskich. Kowale uczestniczą również w pokazie podkuwania konia.  Prace konkursowe oceniane są przez jury w skład którego wchodzą etnografowie i kowale artyści.

W konkursie kowalstwa artystycznego kowale we własnych kuźniach wykuwają pracę konkursową na temat wskazany przez organizatora stosując tradycyjne techniki kowalskie. Po przyjeździe do Wojciechowa przekazują ją do oceny jury. Tematy prac konkursowych są bardzo różne: w 1998 r. były to żyrandole, minimum czteropunktowe z bogatym zastosowaniem motywów roślinnych, w 2000 r. – kraty lub ogrodzenia, w roku 2010  lampy ogrodowe. Drugą pracę konkursową, na dowolny temat kowale wykonują w Wojciechowie. Na przestrzeni lat były to np. wywieszki informacyjno – reklamowe, wiatrowskazy, krzyże, wysięgniki na flagi, patery na owoce.

Jury oceniając prace wykonane na konkurs kowalstwa artystycznego, zgodnie z założeniami regulaminu bierze pod uwagę: wykorzystanie tradycyjnych technik kowalskich, kompozycję wykonanych przedmiotów, funkcjonalność, nawiązanie do tradycji regionalnych oraz poziom artystyczny wykonanych prac.
Prace wykonane podczas konkursu kowalstwa artystycznego są oceniane również przez samych kowali. Specjalnie powołana komisja po przeliczeniu oddanych głosów przyznaje wykonawcy najlepszej pracy Nagrodę Kowali Polskich.
Imprezie towarzyszy wystawa wyrobów kowalskich, kiermasz prac wykonanych przez kowali oraz występy zespołow folklorystycznych i gwiazd estrady.