Kontakt

Muzeum Kowalstwa

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
24 – 204 Wojciechów
tel. 81 517 72 10, 517 76 22
e-mail: gok@agroturystyka.pl, kowale@kowale.com.pl