Warsztaty Kowalskie
Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie odbywają się w Wojciechowie od 1995 r. Są nowoczesną formą kształcenia kowali, mającą na celu zainteresowanie młodych ludzi tym ginącym zawodem oraz nauczenie ich podstawowych umiejętności z zakresu zdobienia i obróbki metalu, jak również podstawowych umiejętności z dziedziny kowalstwa użytkowego. Program przewiduje również poznanie historii i cech regionalnych kowalstwa w Polsce.
       Wrasztaty organizowane zwykle na przełomie czerwca i lipca, kierowane są zarówno do ludzi dojrzałych, prowadzących własne kuźnie o charakterze tradycyjnym lub warsztaty ślusarskie, pracujących w zakładach, które w najbliższym czasie mogą ulec likwidacji jak i do młodych adeptów tego zawodu, pragnących związać swoją przyszłość z kowalstwem. Jest to duża szansa dla tych, których ojciec lub dziadek byli kowalami, lecz obecnie brak możliwości kształcenia w rzemiośle uniemożliwia kultywowanie rodzinnej tradycji. Krótki czas trwania nauki pozwala na uczestniczenie w nich uczniom szkół, a także osobom na co dzień zatrudnionym w zakładach pracy.
       Corocznie bierze w nich udział kilkunastu adeptów sztuki kowalskiej z terenu całej Polski.
       Do dnia dzisiejszego dzięki uczestnictwu w Warsztatach, ponad 250 osób z terenu całej Polski nabyło umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu artysty kowala. Wielu z nich założyło własne kuźnie.
       Warsztaty obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne. Część teoretyczną stanowi szkolenie z zakresu BHP, regionalizmu, właściwości i obróbki metali oraz podstawowe zasady projektowania wyrobów. Zajęcia praktyczne obejmują m.in. naukę podstawowych technik kowalskich takich jak: zginanie, wydłużanie, hartowanie, przebijanie, oksydowanie, zgrzewanie metali, oraz naukę wykonywania narzędzi kowalskich pod kierunkiem mistrzów kowalstwa.
       Każde zajęcia poprzedzone są instruktażem przeprowadzonym w formie wykładu. Instruktaż zakończony jest pokazem ze szczegółowym omówieniem wykonywanej czynności bądź operacji. Po zakończeniu części teoretycznej uczniowie pod kierunkiem mistrzów wykonują prace zbiorowe bądź indywidualne.
       Prace wykonane podczas Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich stanowią dużą kolekcję różnorodnych świeczników, zawiasów, krzyży, kinkietów, kwietników, zestawów kominkowych. Wśród nich znajduje się także zegar słoneczny, róże, rama do lustra i wiele innych prac wykonanych tradycyjnymi technikami kowalskimi.
       Tradycją jest, że prace zbiorowe wykonane przez uczniów zdobią otoczenie Wieży Ariańskiej i dają przedsmak tego, co się mieści w Muzeum Kowalstwa. Dotychczas młodzi kowale wykonali balustradę, lampy oświetleniowe, wywieszki informacyjne itp.