Żegnamy śp. Kazimierza Jabłońskiego

30 stycznia 2024

Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 28 stycznia 2024 r. zmarł śp. Kazimierz Jabłoński – kowal z Niedźwiady woj. podkarpackie. Ogromne wyrazy współczucia dla rodziny.

Pan Kazimierz urodził się w 1940 roku w rodzinie kowalskiej, jego czterej bracia również byli kowalami.  Ponad 40 lat prowadził własną kuźnię, w której pracował wraz z małżonką Stefanią. Posiadał dyplom czeladnika w zawodzie kowal. Świadczył usługi kowalskie takie jak wykonywanie i regeneracja narzędzi na potrzeby rolnictwa, podkuwanie koni, wykonywanie elementów do wozów, a także kutych elementów ozdobnych. Wielokrotnie brał udział w konkursach kowalskich w Ropczycach. Odwiedzał rownież Legnicę. Do Wojciechowa  przyjechał po raz pierwszy w roku 2021, gdzie zdobył główną nagrodę za kratę okienną. Pięknie śpiewał kowalskie piosenki…

Pokój Jego Duszy