Kalendarz imprez

Członkowie Stowarzyszenia Kowali Polskich biorą udział w Imprezach Kowalskich na terenie całego kraju i za granicą.

W roku 2018 będzie można ich spotkać na wydarzeniach:

 • XVII Międzynarodowy Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy – 18 -20 maja 2018 r.  www.turniejkowali.legnica.pl
 • Warsztaty Kowalskie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Pacanów początek czerwca 2018 www.centrumbajki.pl
 • Pokaz Kucia podczas imprezy Moto Forszmak Krasnystaw 9 czerwca 2018 r.
 • Pokaz kowalski na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie 15 czerwca 2018
 • XV Międzynarodowy Jarmark Kowalski w Ropczycach, 30 czerwca – 1 lipca 2018 r. www.ropczyce.info.pl/pad/
 • XXIV Ogólnopolskice Warsztaty Kowalskie w Wojciechowie – 26 czerwca – 8 lipca 2018 r. www.kowale.com.pl
 • XVII Ogólnopolskie Spotkania Kowali w Wojciechowie – 6 – 8 lipca 2018 r. www.kowale.com.pl
 • Dni Grundwaldu – 14 – 15 lipca 2018 r. grundwald1410.pl
 • Międzynarodowym Festiwalu Rzemiosła Dawnego Bolimów, koniec lipca 2018 r.
 • Plenerze Kowalskim Swołowo 2018 . Trzydniowa impreza planowana na początek sierpnia 2018 r. www.swolowo.pl
 • Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku –  28 lipca a 19 sierpnia 2018. pokazy kowalstwa artystycznego – kucia tradycyjnego i stali damasceńskiej ;  jarmarkdominika.pl
 • Hefaiston – spotkanie kowali w Czechach (zamek Helfštýn na Morawach Środkowych (około 30 km na wschód od Ołomuńca – koniec sierpnia 2018 r.) www.helfstyn.cz