Znamy już listę uczestników Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich – Wojciechów 2022

17 maja 2022

W dniu 16 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, na którym dokonano wyboru uczestników XXVIII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich Wojciechów 2022. Komisja złożona z przedstawicieli organizatora imprezy – Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie  oraz przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Kowali Polskich dokonała szczegółowej analizy 25 ankiet nadesłanych przez kandydatów do uczestnictwa w Warsztatach.

Mając na uwadze rolę warsztatów dla zachowania i przekazu tradycji ludowego kowalstwa artystycznego Komisja postanowiła zakwalifikować do uczestnictwa w Warsztatach 16 osób. Będą to Panowie w wieku 18 – 52 lat z terenu całej Polski. Przy wyborze Komisja brała pod uwagę przede wszystkim szansę kandydatów na wykonywanie zawodu kowala i związanie z tym zawodem swojej przyszłości.

Ze względu na ochronę danych osobowych nie publikujemy listy osób zakwalifikowanych. Decyzję wszyscy kandydaci otrzymają pocztą elektroniczną. Uwzględniając ewentualność, że z przyczyn losowych osoby zakwalifikowane mogą zrezygnować z uczestnictwa w Warsztatach, Komisja dokonała również wyboru uczestników rezerwowych.

Stowarzyszenie Kowali Polskich | Znamy już listę uczestników Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich – Wojciechów 2022 - Stowarzyszenie Kowali Polskich
class="post-template-default single single-post postid-4051 single-format-standard samba_theme samba_left_nav samba_left_align samba_responsive wpb-js-composer js-comp-ver-5.1 vc_responsive"