Rozpoczynamy nabór uczestników XXVI Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich – Wojciechów 2020

3 marca 2020

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w XXVI Ogólnopolskich Warsztatach Kowalskich do składania ankiet kwalifikacyjnych.

XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie,
Termin: 7 – 18 lipca 2020 r.
Miejsce – Wojciechów k. Nałęczowa

Warsztaty organizowane są od 1995 roku. Jest to jedyna tego typu ”szkoła kowalstwa” w Polsce, podczas której adepci sztuki kowalskiej zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu kucia i zdobienia metalu jak również podstawowe umiejętności z zakresu kowalstwa użytkowego.

Warsztaty kierowane są zarówno do ludzi młodych, pragnących związać swoją przyszłość z tym zawodem jak również do ludzi dojrzałych, prowadzących własne kuźnie lub warsztaty ślusarskie, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie kucia „na gorąco”.

Praktyczna nauka zawodu prowadzona będzie w czynnej kuźni przez wykwalifikowanych mistrzów kowalstwa, którzy od lat zajmują się tym zawodem i doskonale znają techniki kowalskie oraz potrzeby współczesnego rynku.

Zajęcia będą trwały po 8 – 9 godzin dziennie. Podczas Warsztatów uczniowie opanują techniki kucia: zginanie, wydłużanie, hartowanie, przebijanie, oksydowanie, zgrzewanie metali, zdobienie metalu oraz wykonywanie narzędzi kowalskich. Uczestnicy zapoznają się również z zasadami BHP pracy w kuźni, historią kowalstwa, cechami regionalnymi kowalstwa polskiego, podstawowymi zasadami projektowania wyrobów oraz z właściwościami metali.

W ramach nauki organizowane będą pokazy wykonywania i regeneracji narzędzi kowalskich i rolniczych oraz zabezpieczania wyrobów przed korozją. W programie nauczania przewidziano również przekazanie wiedzy koniecznej do organizowania i wypromowania własnej kuźni.

Doskonałym uzupełnieniem nauki będą XVIII Ogólnopolskie Spotkania Kowali organizowane w Wojciechowie w dniach 10 – 12 lipca 2020 r. podczas których uczestnicy Warsztatów będą obserwować pracę najlepszych mistrzów kowalstwa z Polski i krajów ościennych.

Koszt udziału w Warsztatach wynosi 1.600 zł (w tym: noclegi, wyżywienie, materiały, koszty kształcenia) Uczestnicy zakwaterowani będą w gospodarstwach agroturystycznych na terenie Wojciechowa.

Podstawą kwalifikacji uczestników będzie ANKIETA, wypełniona i odesłana w terminie do 30 kwietnia 2020 r. na adres organizatora:

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie 24 – 204 Wojciechów
Tel./fax (081) 517 72 10; 517 76 22
e-mail: kowale@kowale.com.pl

Ankieta kwalifikacyjna do pobrania

W czasie trwania imprez, w  Wojciechowie zostanie przeprowadzony egzamin czeladniczy w zawodzie kowala.  Osoby zainteresowane, które spełniają wymogi zdawania egzaminu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy – kowale@kowale.com.pl