Rozpoczynamy nabór uczestników XXV Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich – Wojciechów 2019

28 lutego 2019

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w XXV Ogólnopolskich Warsztatach Kowalskich do składania ankiet kwalifikacyjnych.

 

XXV Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie,
Termin: 2 – 14 lipca 2019 r.
Miejsce – Wojciechów k. Nałęczowa

 

Warsztaty organizowane są od 1995 roku. Jest to jedyna tego typu ”szkoła kowalstwa” w Polsce, podczas której adepci sztuki kowalskiej zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu kucia i zdobienia metalu jak również podstawowe umiejętności z zakresu kowalstwa użytkowego.
Warsztaty kierowane są zarówno do ludzi młodych, pragnących związać swoją przyszłość z tym zawodem jak również do ludzi dojrzałych, prowadzących własne kuźnie lub warsztaty ślusarskie, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie kucia „na gorąco”.
Praktyczna nauka zawodu prowadzona będzie w czynnej kuźni przez wykwalifikowanych mistrzów kowalstwa, którzy od lat zajmują się tym zawodem i doskonale znają techniki kowalskie oraz potrzeby współczesnego rynku.
Zajęcia będą trwały po 8 – 9 godzin dziennie. Podczas Warsztatów uczniowie opanują tradycyjne techniki kucia: spęczanie, zginanie, wydłużanie, cięcie, gięcie, skręcanie, przebijanie i zgrzewanie metali, a także hartowanie, zdobienie metalu, zabezpieczanie powierzchni wyrobów kutych oraz samodzielne wykonywanie i regenerację narzędzi kowalskich. Uczestnicy zapoznają się również z zasadami BHP pracy w kuźni, historią kowalstwa, cechami  regionalnymi kowalstwa polskiego, podstawowymi zasadami projektowania wyrobów oraz z właściwościami metali.

W ramach nauki organizowane będą pokazy wykonywania i regeneracji narzędzi kowalskich i rolniczych oraz zabezpieczania wyrobów przed korozją. W programie nauczania przewidziano również przekazanie wiedzy koniecznej do organizowania i wypromowania własnej kuźni.
Doskonałym uzupełnieniem nauki będą Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej organizowane w Wojciechowie w dniach 12 – 14 lipca 2019 r,. podczas których uczestnicy Warsztatów będą obserwować pracę najlepszych mistrzów kowalstwa z Polski i krajów ościennych.

Koszt udziału w Warsztatach wynosi 1.500 zł (w tym: noclegi, wyżywienie, materiały, koszty kształcenia). Uczestnicy zakwaterowani będą w gospodarstwach agroturystycznych na terenie Wojciechowa.
Podstawą kwalifikacji uczestników będzie ANKIETA, wypełniona i odesłana w terminie do 5 maja 2019 r. na adres organizatora:

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
Wojciechów 9
24 – 204 Wojciechów
Tel./fax (081) 517 72 10; 517 76 22

e-mail: kowale@kowale.com.pl

Uwaga! Informujemy również, że w Wojciechowie w dniach 11 – 12 lipca 2019 odbędzie się egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie kowala. Osoby zainteresowane, które spełniają wymogi zdawania egzaminu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Ankieta kwalifikacyjna