Podsumowanie Ogólnopolskich Imprez Kowalskich – Wojciechów 2018

10 lipca 2018

XVII Ogólnopolskie Spotkania Kowali w Wojciechowie już przechodzą do historii. Minęły również XXIV Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie. To wielkie święto dla środowiska kowalskiego, a także dla Wojciechowa, który nieprzerwanie od 34 lat w lipcu staje się stolicą tego zawodu. W tym roku ogólna liczba goszczących w Wojciechowie kowali i miłośników tego zawodu sięgała 80.
Organizatorem imprezy od wielu lat jest Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, który począwszy od pozyskania dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od władz lokalnych oraz sponsorów do zadbania o najmniejszy szczegół, wkłada bardzo duży wysiłek aby impreza była zorganizowana na jak najlepszym poziomie. W XXIV Ogólnopolskich Warsztatach Kowalskich wzięło udział szesnaście osób z terenu całej Polski. Były to osoby w większości zawodowo związane z pracą w metalu – początkujący kowale, ślusarze i metaloplastycy ale również pracownicy muzeów z Warszawy i Gdańska, którzy chcą w swojej pracy wykorzystać kowalstwo do rekonstrukcji zabytków metalowych.
Adepci sztuki kowalskiej nabywali i doskonalili swoje umiejętności pod kierunkiem mistrzów: Andrzeja Słowika woj. podkarpackie, Ryszarda Skuzy woj. świętokrzyskie, Kazimierza Kudły woj. podkarpackie. Podczas Warsztatów uczestniczyli w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, poznając podstawowe techniki oraz narzędzia kowalskie i inne urządzenia związane z pracą kowala. Wysłuchali wykładów o historii kowalstwa, o przepisach prawnych w prowadzeniu kuźni, marketingu a także o projektowaniu wyrobów kowalskich. Ponieważ zajęcia praktyczne odbywały się w czynnej kuźni uczniowie mogli obserwować życie warsztatu kowalskiego i zetknąć się z prawdziwymi klientami.

W ramach nauki organizowane były pokazy, podczas których instruktorzy prezentowali uczniom min. wykonywanie i regenerację narzędzi kowalskich oraz zabezpieczania wyrobów przed korozją. Każde zajęcia poprzedzone były instruktażem ze szczegółowym omówieniem wykonywanej czynności bądź operacji. Zajęcia trwały po 9 godzin dziennie. Zwiedzając Muzeum Kowalstwa uczniowie zapoznali się z dawnymi narzędziami używanymi w kuźni oraz z technikami zdobienia i kucia metalu na przykładzie wyrobów mistrzów kowalstwa z Polski i zagranicy.
Grupa była bardzo pracowita. Świadczy o tym ilość wykonanych przedmiotów. Młodzi kowale oprócz drobnych wyrobów na temat dowolny, musieli zmierzyć się z nietypowym tematem jakim była „ryba”.  Uczniowie wykuwali różnorodne zwierzęta morskie według własnych pomysłów i inspiracji . Każda z prac zawierała przynajmniej trzy poznane podstawowe operacje kowalskie.

Jako pracę wspólną mistrzowie z pomocą uczniów wykonali furtkę, która będzie zdobić wejście do Pomnika Tadeusza Kościuszki w Wojciechowie. Ponadto pod kierunkiem mistrza Ryszarda Skuzy wykuli pająka wielkości ok. 120 cm.
Doskonałym uzupełnieniem nauki były Otwarte Warsztaty Podkuwnicze, zorganizowane w wolną od nauki niedzielę, 1 lipca. Członkowie grupy Farriers of Małopolska zaprezentowali profesjonalny pokaz kucia podków podstawowych i specjalistycznych oraz podkuwania koni w standardach europejskich.
Kulminacją imprez kowalskich były XVII Ogólnopolskie Spotkania Kowali organizowane w dniach 6-8 lipca 2018 r. Ponad 40 kowali artystów z całej Polski, uczestniczyło w wykładach i pokazach oraz startowało w konkursie kowalstwa artystycznego. Podczas Sympozjum, wysłuchali wykładów nt. „Starożytne techniki kowalskie metalu” oraz „Tradycyjne kowalstwo Cyganów w Karpatach”. Sympozjum poprowadzili fachowcy – Adam Bartosz z Tarnowa oraz Witold Sołtys z Muniny woj. podkarpackie.
W ramach Spotkania odbyło się również Walne Zebranie Stowarzyszenia Kowali Polskich, podczas którego oprócz omówienia spraw bieżących przyjęto do grona zrzeszonych kowali nowych członków.
W drugim dniu Spotkania mistrzowie zmierzyli się w konkursie kowalstwa artystycznego i w konkursie o Nagrodę Kowali Polskich. Jako pracę domową kowale do oceny przedstawili okute fragmenty balustrady.
Uroczyste rozpoczęcie Ogólnopolskich Spotkań Kowali, odbyło się w sobotę, 7 lipca o godz. 9.30. Po części oficjalnej nastąpiło losowanie kowadeł i tur czasowych. O godzinie 10.00 rozbrzmiał uroczysty marsz kowalski grany na kowadle przez mistrza Kazimierza Kudłę oraz uczestników Warsztatów . Po tym kowale ubrani w jednolite koszulki okolicznościowe przystąpili do konkursu kowalstwa artystycznego. Pod czujnym okiem jury w skład którego wchodzili – Adam Bartosz, etnograf z Tarnowa, Andrzej Słowik, mistrz kowalstwa z Januszkowic woj. podkarpackie oraz z głosem doradczym Urszula Mirosław – pracownik Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie, kuli do wyboru szufelkę lub stojak na ręcznik papierowy.  Ze względu na ilość kowali, kucie odbywało się w dwóch turach czasowych. Podczas konkursu powstało 12 szufelek oraz 5 stojaków na ręcznik papierowy odróżniający się funkcjonalnością i zastosowaniem tradycyjnych technik kowalskich.
Na scenie obok kuźni prezentował się Klub Seniora, Zespół Niezapominajki z Nałęczowa oraz Zespół „Prosto z Pola” z Niedrzwicy Dużej. Przez cały dzień przy kuźni odbywał się pokaz grawerowania metalu technikami tradycyjnymi oraz rzeźbienia japońską metodą „chokin” w wykonaniu Witolda Sołtysa.
Od godziny 14 uczestnicy warsztatów wykonywali przy Wieży Ariańskiej pokazy kucia prac dowolnych.
O godz. 18.00 przy kuźni odbył się pokaz kucia konia przeprowadzony przez Damiana Prudzińskiego z Trąbek woj. mazowieckie wraz z pomocnikiem Piotrem Okła. Pod koniec dnia wszyscy kowale zebrali się w kuźni aby oddać swój głos na prace wykonane przez swoich kolegów. Przeliczone głosy wyłoniły zwycięzców Nagrody Kowali Polskich.
Wieczorem kowale oraz zaproszeni goście spotkali się na wspólnym ognisku. W niedzielę 8 lipca, jury omówiło, prace wykonane podczas konkursu kowalstwa artystycznego. Konstruktywne spostrzeżenia dotyczące techniki wykonania i zdobienia, a także zachowania zasad funkcjonalności i estetyki były dla kowali bogatym źródłem wiedzy. O godz. 11.00 kowale spotkali się przy kuźni aby razem udać się na mszę św. w ich intencji. Na pamiątkę pobytu w Wojciechowie przekazali dar dla kościoła – kuty żyrandol.
Po mszy, barwny korowód prowadzony przez Orkiestrę Dętą OSP w Wojciechowie udał się na plac przy Wieży Ariańskiej, gdzie odbywała się dalsza część Spotkań. Do późnych godzin nocnych widzowie mogli podziwiać kunszt kowalskiego rzemiosła podczas pokazu kucia w wykonaniu Katarzyny i Tomasza Peplinskich z Jędrzejewa woj. kujawsko – pomorskie, Rafała Fica i Anrzeja Sumary woj. dolnośląskie oraz Maćka Wiśniewskiego z Elbląga woj. warmińsko – mazurskiego.
O godz. 15.00 nastąpiło uroczyste zakończenie XXIV Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz XVII Ogólnopolskich Spotkań Kowali. Decyzją mistrzów – nauczycieli wszyscy uczestnicy Warsztatów otrzymali nagrody rzeczowe. Były to pamiątkowe młotki, na których mistrzowie złożyli podpisy oraz skrzynki narzędziowe i koszulki okolicznościowe. Wyróżnieni: Kamil Babicz zam. Wleń woj. dolnośląskie, Bartłomiej Pytka Olesno woj. małopolskie, Krzysztof Szynal zam. Lubycza woj. mazowieckie, Przemysław Burno zam. Podkowa Leśna woj. mazowieckie otrzymali dodatkowo narzędzia ufundowane przez firmę Stalmech z Kielc.
W konkursie kowalstwa artystycznego rozgrywanym podczas Ogólnopolskich Spotkań Kowali wzięło udział 17 drużyn. Przy ocenie jury brało pod uwagę zastosowanie tradycyjnych technik kowalskich, wkład pracy w ich wykonanie, poziom artystyczny wykonanej pracy i jej funkcjonalność.
Ze względu na dużą różnorodność wykonywanych prac jury w tym roku postanowiło przyznawać nagrody w trzech kategoriach. Za pracę domową – fragment balustrady, jury przyznało Grand Prix Waldemarowi Kolasie z Lubyczy Królewskiej. Nagrodą była Giętarko – skręcarka ufundowana przez firmę Perun. Dwie pierwsze nagrody finansowe otrzymali: Rafał Fic z Wrocławia woj. dolnośląskie oraz Tomasz Peplinski z Jędrzejewa woj. kujawsko – pomorskie. Dwie drugie nagrody finansowe otrzymali Roman Mariuta z Ukrainy oraz Kazimierz Burno z Podkowy Leśnej woj. mazowieckie. Dwie równorzędne trzecie nagrody dla: Marka Banasiaka z Siedlina woj. mazowieckie; Damiana Olszoka z Lisowa woj. śląskie. Wyróżnienie otrzymał Jerzy Kwarciany z Zamościa woj. lubelskie, a ponadto komisja postanowiła przyznać nagrody dodatkowe ufundowane przez Karczmę Biesiada Włodzimierza Czernieca dla Romana Mariuty z Ukrainy, Marka Baranowskiego z Kozienic woj. mazowieckie, Marcina Cimka z Chełma, Macieja Wiśniewskiego z Elbląga woj. warmińsko – mazurskie
W kategorii „szufelka” I nagrodę dla Leszka Supińskiego z Gdańska woj. pomorskie , II nagrodę dla Kazimierza Burno z Podkowy Leśnej woj. mazowieckie , III nagrodę dla Jerzego Kwarcianego z Zamościa woj. lubelskie

W kategorii „stojak na ręcznik papierowy” komisja postanowiła przyznać I nagrodę dla Waldemara Kolasy zam. Siedliska woj. lubelskie, II nagrodę dla Andrzeja Karpińskiego z Orzysza woj. warmińsko – mazurskie, III nagrodę dla Tomasza Peplinskiego z Jędrzejewa woj. kujawsko – pomorskie

Pierwszą Nagrodę Kowali Polskich ufundowaną przez Stowarzyszenie Kowali otrzymał Andrzej Karpiński z Orzysza woj. warmińsko-mazurskie, Dwie drugie nagrody otrzymali – Kazimierz Burno z Podkowy Leśnej woj. mazowieckie oraz Leszek Supiński z Gdańska woj. pomorskie . Trzecią nagrodę otrzymał Jerzy Kwarciany z Zamościa woj. lubelskie. Nagrodę te przyznawali sami kowale, którzy głosowali na prace swoich kolegów.
Natomiast Lauretem Nagrody Publiczności został Kazimierz Burno z Podkowy Leśnej. Wśród publiczności biorącej udział w głosowaniu zostały rozlosowane pamiątkowe upominki – koszulki okolicznościowe z imprezy oraz gadżety sponsora PERŁA Browary Lubelskie S.A. oraz pamiątkowe albumy promujące Gminę Wojciechów.
Jury nagrodziło również kowali prowadzących pokaz kucia konia – Damiana Prudzińskiego z Trąbek woj. mazowieckie z pomocnikiem Piotrem Okła.
Fundatorem nagród pieniężnych był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomocnicy otrzymali farby do metalu firmy Polifarb Łódź.
Ogromne zaangażowanie w organizację imprezy wykazało Stowarzyszenie Kowali Polskich świadcząc pomoc merytoryczną i doradczą. Członkowie Stowarzyszenia Kowali Polskich otrzymali koszulki okolicznościowe i naszywki z logo organizacji.
Prace wykonane podczas konkursu wzbogaciły zbiory Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie. Stanowić one będą dla młodych pokoleń doskonały przykład regionalnego wzornictwa i tradycyjnego sposobu kucia.
Imprezy urozmaicił kiermasz sztuki ludowej, wystawa wyrobów kowalskich oraz występy zespołów folklorystycznych i gwiazd estrady. Pokazy kucia w wykonaniu najlepszych polskich mistrzów kowalstwa oraz wspaniałe koncerty zespołów Kalina Folk, Kordian oraz MIG przyciągnęły tysiące osób zainteresowanych sztuką kowalską. Do uatrakcyjnienia imprezy przyczyniła się również profesjonalna obsługa konferansjerska w wykonaniu Stanisława Jaskułki.
Impreza zakończyła się w późnych godzinach nocnych. Mamy nadzieję, ze zarówno kowale jak i publiczność spędzili miłe chwile na tegorocznym Święcie Kowali w Wojciechowie i z niecierpliwością czekają przyszłorocznego Spotkania, które planowane jest tradycyjnie na drugi weekend lipca.
Dziękujemy mistrzom za przepiękne prace pozostawione w Wojciechowie, podziwiamy ich talent i wkład pracy. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia tych dzieł w Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie.

Dziękujemy również sponsorom i patronom medialnym