Program „Mistrz Tradycji” szansą na dofinansowanie nauki rzemiosła

19 stycznia 2018

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabory wniosków o dotację. Jednym z dotowanych programów jest „Kultura ludowa i tradycyjna”, która obejmuje wszelkie działania na rzecz ochrony dziedzictwa kultury.    

W roku 2018 zakres programu pozostaje rozszerzony o zadania, związane w sposób bezpośredni z międzypokoleniowym przekazem unikatowej wiedzy i umiejętności kulturowych, adresowane do „mistrzów tradycji”, będących depozytariuszami wiedzy lokalnej i regionalnej.

Głównym celem tego trybu dofinansowania jest wspieranie procesu bezpośredniego przekazu wiedzy i umiejętności w obrębie danej dziedziny.

Program ten daje zielone światło wszystkim twórcom i mistrzom w zawodach ginących  (m.in. kowalom), którzy dzięki zdobytej dotacji mogą kształcić swoich następców.

W ramach programu można zdobyć dofinansowanie na prowadzenie nauki – szkolenia przez konkretnego „mistrza”(przekaz bezpośredni wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją danej profesji) w zakresie różnych dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego takich jak m.in. rękodzieło, rzemiosło ludowe, rzemiosło artystyczne.

Wnioskowana kwota dotacji nie może być niższa niż 12.000 zł . Maksymalne dofinansowanie wynosi 20 000 zł i może obejmować 100% budżetu  zadania przedstawionego we wniosku.

Warunki:

  • Zadanie nie może generować przychodów – udział uczniów w zadaniu musi być całkowicie bezpłatny;
  • każdy wniosek musi dotyczyć jednego mistrza;
  • Zaleca się przeprowadzenie rekrutacji uczniów – wyboru osób szczególnie zainteresowanych daną   dziedziną niematerialnego dziedzictwa kulturowego (z uwzględnieniem konkretnych umiejętności i predyspozycji ucznia);
  • szkolenie musi być realizowane przez okres min. 7 miesięcy;

Zachęcamy wszystkich kowali do zainteresowania się tą możliwością dofinansowania przekazu wiedzy.

Termin składania wniosków 31 stycznia 2018 r.