Piknik Kowalski – udana impreza dla dzieci

29 września 2017

Przy Wieży Ariańskiej w Wojciechowie, w piątek 15 września 2017 r. został zorganizowany Piknik Kowalski.

Był on zwieńczeniem Jesiennych Warsztatów Kowalskich, których założeniem było przygotowanie uczestników do przeprowadzania pokazów kucia dla grup dziecięcych i młodzieżowych w swoim środowisku.

W Imprezie wzięło udział 500 dzieci ze wszystkich szkół Gminy Wojciechów. Uczniowie przywożeni byli w ustalonych odstępach czasu, tak aby każdy z uczestników mógł skorzystać ze wszystkich atrakcji. Udział w imprezie polegał na zaliczaniu przez grupy kolejnych zadań i odznaczaniu ich na przygotowanych przez

organizatora kartach.

Główną atrakcją Pikniku były pokazy kucia i zdobienia żelaza, w wykonaniu młodych kowali oraz mistrzów prowadzących Jesienne Warsztaty Kowalskie. Dzieci nie tylko mogły obserwować kowali kujących dla nich listeczki, podkówki, serduszka, a nawet miecz wielkości dorosłego człowieka, ale zaopatrzeni w okulary i rękawice ochronne również sami wykonywali proste uderzenia.

Kolejka do kowadeł była bardzo długa, bo każdy chciał wykorzystać tę niepowtarzalną okazję i pomóc mistrzowi wykuć kowalskie dzieło. Większość dzieci po raz pierwszy mogła obejrzeć kowala przy pracy i uczestniczyć w procesie kształtowania gorącego żelaza. Mamy nadzieję, że tym sposobem choć kilku z tych maluchów zaraziliśmy pasją do kowalstwa.

Kolejną atrakcją były pokazy walk rycerskich i zabaw w wykonaniu Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Ziemi Lubelskiej. Dzieci mogły zobaczyć pełnokontaktowe walki rycerskie, postrzelać z łuku, dziewczynki mierzyły stroje średniowieczne,
a wszyscy uczyli się średniowiecznych tańców. Podczas pikniku dzieci poznawały również kowalstwo od wytopu metalu do powstania gotowego wyrobu.

Grzegorz Bukowski z Muzeum Minerałów w Nowym Gaju opowiadał dzieciom jaką rolę pełni metal w życiu człowieka, pokazywał różne rodzaje rud żelaza i omawiał ich wykorzystanie na przestrzeni wieków. Podczas zajęć dzieci aktywnie uczestniczyły w pokazie wytapiania metalu w rekonstruowanej dymarce. Każda z grup odlała swój pamiątkowy medalion. Zwiedzając Muzeum Kowalstwa na szczycie Wieży Ariańskiej wszyscy uczestnicy Pikniku zapoznali się z historią tego zawodu a także obejrzeli kolekcję ponad 1000 dzieł sztuki kowalskiej z kraju i zagranicy.

Scena przy Wieży Ariańskiej była miejscem gier i zabaw animacyjnych z wykorzystaniem narzędzi i wyrobów kowalskich. Pod opieką Wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej z Wojciechowa uczestnicy Pikniku mogli zagrać w hacele czy w „rzut podkową”, zrobić swój medalion za pomocą zdobników kowalskich, ułożyć z metalowych puzzli bramę lub kratę czy narysować własny rysunek na temat pracy kowala. Na wszystkich uczestników Pikniku czekały kiełbaski z grilla i ciepła herbata.
Pomimo brzydkiej pogody atmosfera imprezy była bardzo miła i dzieci z żalem opuszczały plac przy Wieży.
Również dla młodych kowali – uczestników Jesiennych Warsztatów Kowalskich była to niezwykła lekcja. Niektórzy z nich taki pokaz prowadzili po raz pierwszy. Uczyli się zasad bezpieczeństwa i radzenia sobie z grupą ciekawych tego zawodu dzieci. Do pracy w przy kowadle angażowali również nauczycieli, co spotykało się z głośną aprobatą ich podopiecznych.

Dziękujemy kowalom i wszystkim wykonawcom pokazów za przekazanie swojej wiedzy i umiejętności. Dziękujemy również dzieciom za uczestnictwo i dobrą energię, a nauczycielom oraz Dyrektorom Szkół za przychylność i dobrą współpracę.