Piknik Kowalski przy Wieży Ariańskiej

14 września 2017

Zapraszamy dzieci i młodzież na Piknik Kowalski przy Wieży Ariańskiej , który odbędzie się w piątek 15 września 2017 r. w Wojciechowie. Organizatorem wydarzenia są Stowarzyszenie Kowali Polskich oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie. 

Podczas pikniku dzieci poznawać będą kowalstwo od wytopu metalu do powstania gotowego wyrobu. Zapoznają się
z historią tego zawodu w Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie, będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, podczas których poznają historię żelaza od czasów najdawniejszych.
Dzieci dowiedzą się jaką rolę pełni metal w życiu człowieka, poznają różne rodzaje rud żelaza i ich wykorzystanie na przestrzeni wieków. Podczas zajęć będą aktywnie uczestniczyć w pokazie wytapiania metalu w zrekonstruowanej dymarce – starym piecu hutniczym. Z wytopionego żelaza samodzielnie odleją sobie pamiątkową monetę.
Na placu przy wieży Ariańskiej na rozstawionych stanowiskach kowalskich będą trwały pokazy kucia i zdobienia metalu w wykonaniu Uczestników Jesiennych Warsztatów Kowalskich oraz ich mistrzów – nauczycieli. Podczas pokazów wykonywane będą z metalu motywy roślinne oraz zoomorficzne, a także podkówki na szczęście i kute serduszka.
Dodatkową atrakcją będzie pokaz wykonywania broni białej a także pokazy walk rycerskich i zabaw średniowiecznych w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznej. Uczestnicy Jesiennych warsztatów będą prowadzić gry i zabawy animacyjne z udziałem narzędzi i wyrobów kowalskich np. rzut podkową do celu, gra w hacele itp. Dzieci będą mogły popróbować kucia i stać się „pomocnikiem kowala” samodzielnie wykonując proste uderzenia.

Piknik zorganizowany w ramach projektu „Kowalstwo – zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej polskie kowalstwo ludowe i artystyczne” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, będzie kulminacyjnym punktem  Jesiennych Warsztatów Kowalskich Wojciechów 2017