Już w najbliższą niedzielę rozpoczynają się Jesienne Warsztaty Kowalskie

5 września 2017

Już w najbliższą niedzielę, 10 września w Wojciechowie ponownie zagrają młoty i kowadła. Przez kolejne 6 dni na placu przy Wieży Ariańskiej kowale będą zgłębiać tajniki zawodu podczas pierwszej edycji Jesiennych Warsztatów Kowalskich.
Warsztaty organizowane są przez Stowarzyszenie Kowali Polskich oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie w ramach projektu „Kowalstwo – zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej kowalstwo ludowe i artystyczne” dofinansowanego ze środków programu przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W imprezie weźmie udział 12 młodych kowali z całej Polski. Będą się kształcić pod kierunkiem mistrzów w zakresie zaawansowanych technik kowalskich. Zapoznają się również z pedagogicznymi aspektami pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie prowadzenia lekcji edukacyjnych z tego ginącego zawodu.
Na zakończenie kursu zostanie zorganizowany Piknik Kowalski dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wojciechów, podczas którego uczestnicy kursu przy wsparciu członków Stowarzyszenia Kowali Polskich oraz mistrzów – nauczycieli będą prowadzić pokazy kucia z zastosowaniem różnorodnych technik kowalskich, a także gry i zabawy animacyjne przy użyciu elementów związanych z kowalstwem. Zapraszamy do odwiedzania Wojciechowa w te wrześniowe dni.