Powiększyło się grono wykwalifikowanych kowali

10 lipca 2017

W  dniu 10 lipca Wojciechowie odbył się egzamin czeladniczy i mistrzowski  w zawodzie kowala. Zdawało go aż siedmiu adeptów sztuki kowalskiej z terenu całej Polski.

Od wczesnych godzin porannych przy kuźni wykonywali prace praktyczne na zadany przez egzaminatorów temat. Były to głównie wieszaki na ubrania i numery na dom. O godz.  13.00 zebrali się w Wieży Ariańskiej aby wykazać się wiedzą teoretyczną. Komisja składała się  z przedstawicieli Stowarzyszenia Kowali Polskich i Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Bardzo się cieszymy że grono kowali polskich powiększyło się o sześciu czeladników i jednego mistrza. Gratulujemy