Już znamy uczestników Jesiennych Warsztatów Kowalskich Wojciechów 2017

31 lipca 2017

W dniu 31 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, na którym dokonano wyboru uczestników Jesiennych Warsztatów Kowalskich, które odbędą się w dniach 10 – 15 września 2017 r. przy Wieży Ariańskiej w Wojciechowie .

Komisja złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia Kowali Polskich oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie dokonała szczegółowej analizy 20 ankiet nadesłanych przez kandydatów do uczestnictwa w Warsztatach.
Wszystkie zgłoszone osoby to uczestnicy letnich edycji Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich z lat 1995 – 2017. Osoby te czynnie zajmują się kowalstwem i chcą dalej rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w tym kierunku. Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie imprezą i jednocześnie żałujemy, że nie wszyscy chętni mogą w niej wziąć udział.
Przy wyborze kandydatów komisja brała pod uwagę przede wszystkim stopień zaangażowania w zawodzie kowala oraz możliwość prowadzenia pokazów kucia i lekcji edukacyjnych propagujących kowalstwo ludowe i artystyczne.
Wymogi te najlepiej spełniło 12 kandydatów z terenu całej Polski. Ze względu na obowiązującą ochronę danych osobowych nie publikujemy listy zakwalifikowanych osób. Decyzję komisji wszyscy kandydaci otrzymali pocztą elektroniczną.
Uwzględniając ewentualność, że z przyczyn losowych osoby zakwalifikowane mogą zrezygnować z uczestnictwa w Warsztatach, Komisja dokonała również wyboru uczestników rezerwowych.