Rozpoczynamy nabór na Jesienne Warsztaty Kowalskie Wojciechów 2017

18 lipca 2017

Stowarzyszenie Kowali Polskich oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
ogłaszają nabór na
Jesienne Warsztaty Kowalskie
10 – 15 września 2017 r. Wojciechów koło Nałęczowa

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zgłębić swoją wiedzę na temat kowalstwa, na Jesienne Warsztaty Kowalskie organizowane w Wojciechowie.

Tematyka Warsztatów obejmować będzie naukę zaawansowanych technik kowalskich głównie w zakresie kucia motywów florystycznych oraz zoomorficznych. Równocześnie uczestnicy Warsztatów zostaną zapoznani z pedagogicznymi aspektami pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas prowadzenia pokazów kucia oraz lekcji edukacyjnych w kuźni.
Warsztaty będą w całości sfinansowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kowalstwo – zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej polskie kowalstwo ludowe i artystyczne”.

Uwaga!
Po odbyciu warsztatów wszyscy uczestnicy będą zobowiązani do zorganizowania na swoim terenie pokazu kucia dla grupy dziecięcej lub młodzieżowej. Pokaz musi zostać udokumentowany w postaci materiału zdjęciowego.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich (kurs podstawowy) oraz narzędzi kowalskich i zaplecza umożliwiającego organizację lekcji edukacyjnych w swojej kuźni lub w terenie.

Uczestnicy zakwaterowani będą w gospodarstwach agroturystycznych na terenie Wojciechowa.
Podstawą kwalifikacji uczestników będzie ANKIETA, wypełniona i odesłana w terminie do 30 lipca 2017 r. na adres organizatora.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

Stowarzyszenie Kowali Polskich
24 – 204 Wojciechów
Tel./fax (081) 517 72 10; 517 76 22
e-mail: kowale@kowale.com.pl