Kowalstwo – zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej polskie kowalstwo ludowe i artystyczne

10 maja 2017

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Kowali Polskich otrzymało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Kowalstwo – zarażamy pasją. Kształcenie kadry upowszechniającej polskie kowalstwo ludowe i artystyczne”.

 

W ramach projektu zostaną zorganizowane w dniach 10 – 15 września 2017 r. Jesienne Warsztaty Kowalskie, w których weźmie udział 12 początkujących kowali z całej Polski. Tematyka Warsztatów obejmować będzie naukę zaawansowanych technik kowalskich głównie w zakresie kucia motywów florystycznych oraz zoomorficznych.
Równocześnie uczestnicy Warsztatów zostaną zapoznani z pedagogicznymi aspektami pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas prowadzenia pokazów kucia oraz lekcji edukacyjnych w kuźni.
Na zakończenie kursu zostanie zorganizowany Piknik Kowalski dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wojciechów, podczas którego uczestnicy kursu przy wsparciu członków Stowarzyszenia Kowali Polskich oraz mistrzów – nauczycieli będą prowadzić pokazy kucia z zastosowaniem różnorodnych technik kowalskich, a także gry i zabawy animacyjne przy użyciu elementów związanych z kowalstwem. Wykształcenie podczas kursu kowale, zorganizują w swoich miejscowościach pokazy kucia dla grup dziecięcych z wykorzystaniem zdobytych doświadczeń.
Podstawą kwalifikacji uczestników będą przygotowane i rozesłane karty zgłoszenia, w których kandydaci będą zobowiązani wykazać się faktem posiadania narzędzi kowalskich i zaplecza umożliwiającego organizację lekcji edukacyjnych w swojej kuźni lub w terenie. Istotnym dokumentem będzie również zaświadczenie o odbyciu Warsztatów Kowalskich stopnia podstawowego.
Okres realizacji zadania: od 01.02.2017 r. do 30.11.2017 r.

Napisz komentarz

You must be logged in to post a comment.