Ruszył nabór na XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie

9 marca 2017

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w XXIII Ogólnopolskich Warsztatach Kowalskich. Warsztaty odbędą się w dniach 27 czerwca – 9 lipca 2017 w Wojciechowie k. Nałęczowa

XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie,
Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej
Termin: 27 czerwca – 09 lipca 2017 r.
Miejsce – Wojciechów k. Nałęczowa

 

 

Po raz kolejny będziemy kształcić wszystkich zainteresowanych zawodem kowala w dziedzinie kowalstwa użytkowego i artystycznego.

Warsztaty to jedyna tego typu ”szkoła kowalstwa” w Polsce, podczas której adepci sztuki kowalskiej zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu kucia i zdobienia metalu jak również podstawowe umiejętności z zakresu kowalstwa użytkowego. Impreza organizowana jest od 1995 r. Na przestrzeni lat uczestniczyło w niej ponad 400 osób, z których znaczna część założyła własne kuźnie lub pracuje w firmach o podobnym profilu.

Warsztaty kierowane są, do młodych ludzi pragnących związać swoją przyszłość z tym zawodem oraz do ludzi dojrzałych, prowadzących własne kuźnie lub warsztaty ślusarskie, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie kucia „na gorąco”. Krótki czas trwania nauki pozwoli na uczestniczenie w nich uczniom szkół, studentom, a także osobom, na co dzień zatrudnionym w zakładach pracy.

Praktyczna nauka zawodu prowadzona będzie w czynnej kuźni przez wykwalifikowanych mistrzów kowalstwa, którzy od lat zajmują się tym zawodem i doskonale znają techniki kowalskie oraz potrzeby współczesnego rynku.

Podczas Warsztatów uczniowie opanują techniki kucia: zginanie, wydłużanie, hartowanie, przebijanie, oksydowanie, zgrzewanie metali, zdobienie metalu oraz wykonywanie narzędzi kowalskich. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy zapoznają się z zasadami BHP pracy w kuźni, historią kowalstwa, cechami regionalnymi kowalstwa polskiego, podstawowymi zasadami projektowania wyrobów oraz z właściwościami metali.

W programie nauczania przewidziano również przekazanie wiedzy koniecznej do organizowania i wypromowania własnej kuźni. W ramach nauki organizowane będą pokazy, podczas których instruktorzy zaprezentują uczniom min. wykonywanie kleszczy kowalskich, regenerację lemiesza, siekiery, klepanie kosy. Uczniowie będą regenerowali również swoje narzędzia pracy, a także nabędą umiejętność zabezpieczania wyrobów przed korozją.

Zajęcia będą trwały po 8 – 9 godzin dziennie. Każde zajęcia poprzedzone będą instruktażem przeprowadzonym w formie wykładu. Instruktaż zakończony będzie pokazem wraz ze szczegółowym omówieniem wykonywanej czynności bądź operacji. Zakończenie pracy w każdym dniu związane będzie z podsumowaniem oraz analizą wykonywanych zadań.

 

Doskonałym uzupełnieniem nauki będą Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej organizowane w Wojciechowie w dniach 7 – 9 lipca 2017 r,. podczas których uczestnicy Warsztatów będą obserwować pracę najlepszych mistrzów kowalstwa z Polski i krajów ościennych.

Koszt udziału w Warsztatach wynosi 1.400 zł (w tym: noclegi, wyżywienie, materiały, koszty kształcenia) Uczestnicy zakwaterowani będą w gospodarstwach agroturystycznych na terenie Wojciechowa.

 

 

Podstawą kwalifikacji uczestników będzie ANKIETA, wypełniona i odesłana w terminie do 30 kwietnia 2017 r. na adres organizatora:

 

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie 24 – 204 Wojciechów
Tel./fax (081) 517 72 10; 517 76 22
e-mail: kowale@kowale.com.pl
 

Uwaga ! Pod koniec Warsztatów w Wojciechowie zostanie przeprowadzony egzamin czeladniczy w zawodzie kowala. Osoby zainteresowane, które spełniają wymogi zdawania egzaminu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy – kowale@kowale.com.pl

Napisz komentarz

You must be logged in to post a comment.