XXII Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie ruszyły pełną parą

28 czerwca 2016

W Wojciechowie ponownie rozbrzmiały młoty i kowadła. Dwie kobiety i 14 mężczyzn z całej Polski, Litwy oraz Wielkiej Brytanii rozpoczęło naukę kucia i zdobienia metalu.

Będą kształcić się pod kierunkiem mistrzów Andrzeja Słowika i Kazmierza Kudły z podkarpacia oraz Józefa Kułaka z Zakopanego.
W dniu dzisiejszym po spotkaniu organizacyjnym uczestnicy Warsztatów odbyli szkolenie BHP a następnie udali się do Muzeum Kowalstwa, gdzie poznali historii tego zawodu, narzędzia używane w dawnych czasach a także obejżeli bogatą kolekcję wyrobów artystycznych z Polski i z zagranicy.
Po obiedzie stanęli przy kowadłach aby zapoznać się z podstawowymi umiejętnościami rozpalania ognia, a także z zasadami pracy w kuźni.
Nauka będzie trwała 2 tygodnie i obejmie głównie szkolenia praktyczne. Zmagania młodych kowali można będzie oglądać przy wojciechowskiej kuźni w godzinach 8 – 18.