Wojciechów w oczekiwaniu na młodych kowali

27 czerwca 2016

Już jutro w Wojciechowie, rozpoczynają się Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie. Po raz dwudziesty drugi będziemy kształcić adeptów sztuki kowalskiej korzystając z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym celem realizowanego zadania jest ochrona i zachowanie tradycji polskiego ludowego kowalstwa artystycznego.

Wojciechowska „Kuźnia Talentów” to jedyna szkoła kowalstwa w Polsce. Impreza została nagrodzona ludowym Oskarem za wkład w ratowanie ginącego zawodu, propagowanie kowalstwa artystycznego i użytkowego oraz utrwalanie odrębności regionalnych w kowalstwie polskim.
Na przestrzeni lat uczestniczyło w niej ponad 300 osób, z których znaczna część założyła własne kuźnie
lub pracuje w firmach o podobnym profilu.

W tegorocznych Warsztatach weźmie udział 16 adeptów sztuki kowalskiej z terenu całej Polski oraz Litwy, w tym trzech Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Wśród uczestników będzie 14 mężczyzn i dwie kobiety. Przyjadą do Wojciechowa aby zdobyć umiejętności z zakresu kucia i zdobienia metalu oraz wiedzę o historii kowalstwa, marketingu i przepisach prawnych w zakładaniu
i prowadzeniu kuźni.
Warsztatowicze to osoby w wieku od 18 do 51 lat, w większości zawodowo związani z pracą w metalu – ślusarze i metaloplastycy, ale będzie wśród nich również programista, barman i nauczyciel.
W tajniki kowalstwa wprowadzać będą ich mistrzowie: Andrzej Słowik – woj. podkarpackie, Kazimierz Kudła woj. podkarpackie, Józef Kułak – Zakopane.

Doskonałym uzupełnieniem nauki będą organizowane w dniach 08 – 10 lipca XVI Ogólnopolskie Spotkania Kowali. Osoby które spełniają warunki przystąpienia do egzaminu będą w Wojciechowie zdawać egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie kowala.
Program imprezy:
28 czerwca – Przyjazd i zakwaterowanie uczestników – Biuro Warsztatów, Wieża Ariańska
godz. 10.00 – Rozpoczęcie XXII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich – spotkanie organizacyjne (Wieża Ariańska – siedziba Gminnego Ośrodka Kultury)
• Zwiedzanie Muzeum Kowalstwa
• Omówienie zasad BHP pracy w kuźni, właściwości cieplnych metali, zapoznanie z podstawowymi narzędziami kowalskimi, nauka rozpalania ogniska kowalskiego, zasady ekonomicznego gospodarowania koksem.
Godz. 14.00 – rozpalenie palenisk kowalskich, zapoznanie uczestników z kuźnią i jej wyposażeniem.
29 – 10 lipca – Nauka podstawowych technik kowalskich, zdobnictwa, regeneracja narzędzi kowalskich (praca w trzech grupach) oraz pokazy technik i umiejętności kowalskich w wykonaniu mistrzów – instruktorów – nagrzewanie materiału i określanie temperatur za pomocą barw żaru, wykonywanie narzędzi kowalskich.
Szkolenia na temat:
• Zasady marketingu i promocji wyrobów kowalskich oraz przepisy prawne w zakładaniu i prowadzeniu kuźni
Wykłady na temat:
• Historia kowalstwa polskiego,
• Regionalizm w kowalstwie polskim
• Podstawy projektowania wyrobów kowalskich
7 – 8 lipca – egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie kowala
8 – 10 lipca – Ogólnopolskie Spotkania Kowali – praca w charakterze pomocników mistrzów
9 – lipca – godz. 14.00 – 18.00 – „Pokaż co potrafisz” – pokazy kowalstwa i zawodów pokrewnych w wykonaniu uczestników Warsztatów.
10 lipca – Uroczyste zakończenie XXII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich.

Szczegółowych informacji udziela:
Agnieszka Gąska,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie
Tel./fax. (81) 517 72 10, 517 76 22
www.gokwojciechow.pl; www.kowale.com.pl